Lonxa de Fisterra

Santa Catalina de Montefaro, Ares

Santa María dos Ánxeles, Brión

San Martiño de Xuvia, Narón

San Pedro de Soandres, A Laracha

Museo de Ciencia e Tecnoloxía, A Coruña